Gode bygg og uterom gjør noe med oss. De inspirerer, gir oss energi og skaper trygge rammer. Gode bygg snakker med omgivelsene og blir mer enn bare stedet vi jobber eller bor.

Vi feirer 30 år 
I 30 år har vi skapt gode rom; for å bo, for å møtes – for å oppleve. Resultater av årelang innsikt, samarbeid og godt håndverk, finner du spredt om vårt langstrakte land; Fra Svalbard i nord til Oslo i sør.
Med et ufravikelig fokus på kvalitet, trygghet og langsiktighet, utvikler vi boliger for fremtiden. Det legger vi vår stolthet i.
Historien vår

Hvem er vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? Fra idé til ferdig bygg – er forankret i grundige analyser av markedet og omgivelsene, lang erfaring med prosjektutvikling, og solid tverrfaglig kompetanse.
Utviklingen skjer i nært samspill med våre samarbeidspartnere, der valg og løsninger er et resultat av felles målsetninger.

Se brandfilm her

En pådriver for fremtidens boligutvikling

Gjennom vår bærekraftstrategi har vi definert klare mål og lagt tydelige føringer for hvordan vi skal utvikle fremtidens boliger med lavest mulig fotavtrykk.

Vårt samfunnsansvar

Bli med oss i planleggingen og gjennomføringen av våre boligprosjekter! Klikk her