Gode bygg og uterom gjør noe med oss. De inspirerer, gir oss energi og skaper trygge rammer. Gode bygg snakker med omgivelsene og blir mer enn bare stedet vi jobber eller bor.

Gode bygg er resultatet av innsikt, samarbeid, godt håndverk og lang erfaring med å bygge rundt mennesker.

Barlindhaug Eiendom er stolte over rommene vi har skapt gjennom 30 år, fra Svalbard i nord til Oslo i sør. Som en landsdekkende eiendomsutvikler med nordnorsk forankring fører vi prosjektene fra idé til overtagelse, og slipper dem aldri før alt er utført.

Vårt løfte er å skape gode bomiljøer for deg. Det legger vi vår stolthet i.

Historien vår

Hvem er vi?

Hvem er vi? Hva gjør vi? Fra idé til ferdig bygg – er forankret i grundige analyser av markedet og omgivelsene, lang erfaring med prosjektutvikling, og solid tverrfaglig kompetanse.
Utviklingen skjer i nært samspill med våre samarbeidspartnere, der valg og løsninger er et resultat av felles målsetninger.

Se brandfilm her

En pådriver for fremtidens boligutvikling

Gjennom vår bærekraftstrategi har vi definert klare mål og lagt tydelige føringer for hvordan vi skal utvikle fremtidens boliger med lavest mulig fotavtrykk.

Vårt samfunnsansvar

Bli med oss i planleggingen og gjennomføringen av våre boligprosjekter! Klikk her