Melhustunet

Indrefileten» av Melhus. 40 mål tomt som er i ferd med å transformeres fra jordbruk til bysentrum. Regulert for bolig, næring, handel, tjenesteyting og sentrumsformål. Første utbygging består av moderne, urbane leiligheter med alle fasiliteter. Fine uteområder, gode møteplasser, friområder og parsellhager.

Entreprenør

Consto AS

Enheter

ca 200

Næringareal

15 mål

Forventet ferdigstilt

2030

Nettside

melhustunet.no