Gjøvik Boligpark

Midt i Gjøvik sentrum bygget vi prosjektet "Origo", som ble en stor suksess. Origo var en nyskapning i Gjøvik, gjennom at vi åpnet opp og etablerte gangvei gjennom et boligkvartal. Dette er et eksempel på byutvikling i praksis. 78 flotte leiligheter fra 26 til 170 kvadratmeter gjorde at kvartalet fikk en fin spredning i alderssammensetning.

Adresse

Gjøvik Boligpark, Gjøvik